Birthday
March 16, 1980

Games
3-Cushion
1-Cushion

Sponsors

World Championship

RankAvg.GameCat.PlaceDate
21.6223-CushionsinglesBordeaux (FRA)Dec 1, 2015

Worldchampionship National Teams

RankAvg.GameCat.PlaceDate
W1.923-CushionTeamViersen (GER)Feb 22, 2018

World Cup

RankAvg.GameCat.PlaceDate
W23-CushionsinglesGuri (KOR)Sep 2, 2013
21.8673-CushionsinglesHurghada (EGY)Dec 7, 2014
31.5373-CushionsinglesBursa (TUR)Feb 6, 2017

Worldchampionship National Teams

RankAvg.GameCat.PlaceDate
21.4923-CushionTeamViersen (GER)Feb 18, 2016
31.3943-CushionTeamViersen (GER)Feb 22, 2018

The 5th Asian Three Cushion championship(2011)

RankAvg.GameCat.PlaceDate
31.3053-CushionsinglesSeoul (KOR)May 17, 2011

LG U+ Cup 3-Cushion Masters

RankAvg.GameCat.PlaceDate
W1.9683-CushionsinglesSeoul (KOR)Nov 10, 2015
31.8333-CushionsinglesSeoul (KOR)Sep 4, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *