Điểm chung:

Kỹ thuật chạm bi:

Bi được chia làm 12 phần (như hình vẽ), áp phê chia thành 9 loại (như hình vẽ). Sau khi tính toán, bạn chỉ quyết định chạm bao nhiêu phần bi và chọn áp phê số mấy.

Kỹ thuật đánh:

Nên đẩy cơ hết tay, lực vừa phải. Né đá và set up: việc chọn chạm bao nhiêu phần bi sẽ dễ dàng tính toán đường đi của bi cade và bi chủ (cue ball) và điều này giúp bạn trong việc né đá, và set up một hình thuận lợi cho quả tiếp theo.

Bola DND (dài ngắn dài)

Tính giá trị của bi cade (số màu đen): vị trí tương đối của bi cade so với băng dài và băng ngắn được tính một cách đơn giản như hình bên dưới.

Tính giá trị góc bù: vị trí tương đối của bi chủ và bi cade sẽ tạo một góc, và góc này sẽ tạo nên một giá trị như bên dưới.

Giá trị điểm về trên băng 3 (màu đỏ): được tính như hình vẽ bên dưới

Một số ví dụ về cách tính và chọn chạm bao nhiêu phần bi và áp phê số mấy:

Bạn nên xem video mẫu của các cao thủ và cách áp dụng Bola như bên dưới:
http://www.youtube.com/embed/T9iPdZDoffM?rel=0&wmode=transparent

Bola NDN (ngắn dài ngắn)

Tương tự như Bola DND, cần tính vị trí tương đối của bi cade trên băng ngắn (màu xanh), vị trí tương đối của bị chủ so với bi cada tạo ra một góc, giá trị tính từ 0 tới 7 như hình vẽ.Giá trị điểm về trên băng 3 (màu đỏ): được tính như hình vẽ bên dưới.

Một số ví dụ về cách tính và chọn chạm bao nhiêu phần bi và áp phê số mấy:

Bạn nên xem video mẫu của các cao thủ và cách áp dụng Bola như bên dưới:
http://www.youtube.com/embed/T9iPdZDoffM?rel=0&wmode=transparent

Trường hợp đặc biệt: (frontal aim: ngắm trực diện):Tính độ lệch của bi chủ và bi cade như hình bên dưới, và việc tính toán càng đơn giản hơn như ví dụ bên dưới.

Bạn nên xem video mẫu của các cao thủ và cách áp dụng Bola như bên dưới:
http://www.youtube.com/embed/sGoatWItZlw?rel=0&wmode=transparent

Aber T
Nội dung tham khảo từ Dreiband, thanks!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *